Cartref / Home

Enghreifftiau / Examples

Cysylltu / Contact

Dolenni / Links

 

Gwefannau - Maes Mieri - Websites

Gwefannau gan Gwyneth / Websites by Gwyneth

Gwefannau a grewyd i aelodau'r teulu ynghyd a ffrindiau'r teulu George, Maes Mieri

 

Websites created for family members and friends of the George family, Maes Mieri

 

Rwyf yn gwneud gwefannau syml i aelodau o'r teulu a mudiadau mae diddordeb gennyf ynddynt.

 

Os oes rhywun arall am wefan tebyg wedi eu chreu ar eich cyfer chi, eich mudiad, neu'ch gwaith, cysylltwch a mi i drafod yr hyn sydd gennych mewn golwg.

 

Gwefannau

Fe allwch weld rhai enghreifftiau o'r gwefannau rwyf wedi bod yn ymglymedig a'i creu drwy fynd i'r dudalen Enghreifftiau.

 

Cynwys Gwefannau

Os oes gennych gwestiynnau neu sylwadau ynglyn a chynwys unrhyw un o'r gwefannau a grewyd gan Gwyneth, neu am wybod mwy, fe dylech gysylltu a pherchnogion y gwefannau drwy ddefnyddio'r gwybodaeth cyswllt ar y gwefannu hynny. 

 

Gwyneth M. George

I create simple web sites for members of the family and organization I have an interest in.

 

If anyone else want a similar website created for you, your organisation, or your work, contact me to discuss what you have in mind.

 

Websites

You can see some examples of the websites that I've been involved in their creation by going to the Examples page.

 

Website Content

If you have questions or comments about the content of any of the websites created by Gwyneth, or you want to know more, you should contact the owners of the websites concerned by using the contact details on those websites.

 

Gwyneth M. George